Yine bir İlk;Online COD Ölçüm Sistemi
14/07/2020
578

Yine bir İlk;Online COD Ölçüm Sistemi

COD (Chemical Oxygen Demand) su ve atıksu örneklerinde kirliliğin derecesinin belirlenmesinde kullanılan en önemli test parametresidir.

  Sanayileşmenin getirdiği en büyük sorunlardan biri olan çevre kirliği, en çok nehir ve derelerde kendisini göstermektedir.

  Fabrikalardan kontrolsüzce hiç bir arıtma işlemi yapılmadan akarsulara bırakılan atıklar gün geçtikçe bu doğal kaynakları kullanılamaz hale getirmektedir.

 Online COD ölçüm sistemi ile sistemin kurulduğu bölgeden 20 saniyede bir ölçüm alarak kullandığı özel sensörler sayesinde
%3 hassasiyet ile ölçüm işlemini gerçekleştirebilmektedir.

  Sistem otomatik olarak numune alımı yaparak alınan bu numuneler üzerinden anlık olarak ölçüm işlemi yapar.
  Yapılan ölçüm işlerimleri online olarak sunuculara gönderilir ve gerekli durumlarda ilgili personel anında uyarılır, ihtiyaç halinde geçmişe dönük raporlamalar yapılabilir.
  Hızlı ve hassas ölçümleme sayesinde olası çevresel kirliliklere çok daha hızlı müdahele edilebilir.

Uygulama Alanları
• Kanalizasyon arıtma tesisleri
• Çevresel izleme
• İçme suyu
• UV dezenfeksiyon sistemlerinin izlenmesi
• Akarsu kirlilik izlemesi