• İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemleri
 • Drenaj & Yağmur Suyu Kontrol Sistemleri 
 • Atık Su Gaz Algılama Sistemleri
 • Hazır Paket Terfi Sistemleri

 

İleri Biyolojik Atık Su Arıtma  Sistemleri

Atık su arıtma sisteminde işlemin prosesi kadar otomasyon işlerde büyük önem taşır. Sistemde kullanılacak olan elektrik , elektronik ve otomasyon malzemelerinin kaliteli ve uzun ömürlü olması şarttır.

Suya dozlanan kimyasalların optimum dozda enjekte edilmesi sağlanmalı ve diğer tüm enstrümanların optimum noktada çalıstıralarak , işlemenin gereksiz maliyetten kurtarılması biyolojik havuzların en verimli noktada çalıştırılması gerekmektedir.

 

Drenaj & Yağmur Suyu Kontrol  Sistemleri

Yerleşim yerlerindeki çevre ve altyapı sistemlerinin sağlıklı şartlarda sürdürülebilmesi için yağmur suların toplanması, uzaklaştırılması ve uygunsa göl, deniz, dere gibi alıcı ortamlara verilmesi gerekmektedir. Bu yerine getirilmediği zaman yerleşim bölgeleri yağmur yağması durumunda sular altına kalabilmektedir. Yağmur suları, bordür altı girişi ve ızgara gibi yağmur giriş ağızlıkları ile yollardan kanal sistemine alınarak uzaklaştırılır. Eğer yağmur suları uzaklaştırılmazsa yayalara, motorlu trafiğe zarar vermekte ve kazalara sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra iyi projelendirilmemiş ve düzgün olarak inşa edilmemiş yağmur suyu sistemleri de sağanak yağışlarda su baskınlarına neden olmaktadır.

Yağmur suyu drenaj pompa sistemleri ile hattan deniz , kanal vs alanlara atılırken çogunlukla drenaj pompaları kullanılmaktadır bu sistemler sel ve aşırı yağış gibi oğal afet durumlarında öncelikli olarak gerekli gücü saglayarak kesintisiz bir şekilde suyu transfer etmek için kullanılır ve uygun güç secenegi saglanılarak kesinlikle durmaması gerekmektedir.

Yağmur suyu sistemlerinin bir vazgecilmez unsuru ise doğal afetlerde kesilen enerji sonrası jeneratör ile kesintisiz güç sağlanmasıdır.

      

 

Atık Su Gaz Algılama Sistemleri

Atıksu arıtma tesislerinde, toksik ya da yanıcı-patlayıcı özelliği olan ve önlem alınması gereken gazlar ortaya çıkmaktadır. Bu prosesler için önerilen iki çeşit gaz algılama cihazı mevcuttur; bunlar sabit ve portatif gaz dedektörleridir. Arıtma tesisinde yer alan proses tiplerine, arıtma tesisinin kapasitesine göre uygun noktalara yeterli sayıda sabit gaz dedektörleri yerleştirilebilir ve bu dedektörler genellikle tesislerde bulunan ana kontrol odasında yer alan bir kontrol panosuna bağlanır. Portatif dedektörler ise bakım ve kontrol amaçlı kapalı alanların girişinde kullanılmaktadır.

Gaz algılama sistemlerinin atıksu arıtma tesislerinde kullanılmasını gerektiren başlıca nedenler:

 • İşçi sağlığına ve İş güvenliğine ilişkin artan talepler
 • İşletme masraflarını minimize etmeye yönelik talepler
 • Kullanılan ekipmanları korumaya yönelik tedbirler başlıca nedenlerdir

Arıtma tesislerinde kullanılan dedektörlerin seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Algılaması yapılacak gazın belirlenmesi (H2S, CH4, CO, Cl2, O2)
 • Dedektör montajının yapılacağı noktanın belirlenmesi,
 • Montaj noktasına göre (iç ortam/dış ortam) dedektör koruma sınıfının belirlenmesi,
 • Dedektörde lokal ekran gerekliliğinin belirlenmesi,
 • Uygulamaya göre dedektörün sahip olması gereken sertifikalar (ATEX, CE vb.)
 • Algılanacak gaza göre dedektör montaj yüksekliğinin belirlenmesi (havadan ağır gazlar için zemine yakın, havadan hafif gazlar için mümkün olan en üst noktaya)
 • Dedektör montaj noktasındaki hava sirkülasyonunun tespit edilmesi,
 • Islak mahallerde dedektör montajı yapılacak ise maksimum ve minimum su seviyesinin tespit edilmesi,
 • Montaj noktası seçilirken genel bakım ve kalibrasyon işlemlerinin dikkate alınması,
 • Uygun kablo tipi ve kablo güzergâhının seçilmesi,
 • Uygun uyarı ekipmanlarının (siren, flaşör) seçilmesi,
 • Yerel ya da ulusal yönetmeliklere göre alarm set değerlerinin belirlenmesi

Hazır Paket Terfi Sistemleri

Atık sular, içerikleri nedeniyle  altyapı sorunlarının başında gelir. Bulundukları yerlerden  terfi ettirilmesi gerekmektedir atık sular; atık yağlar, WC atıkları, katı maddeler,kimyasallar ve homojen olmayan diğer artıklardan oluşur. Bu olumsuz özellikleri nedeniyle atık suların taşınması ve terfi ettirilmesi, özel ekipmanlar ve doğru çözümler gerektirir.  Hazır Paket Terfi İstasyonu bu amaç için tasarlanmış ucuz ve kurulum süresi en hızlı çözümdür.

Hazır Paket Terfi İstasyonunda çeşitli artıkların terfi edilebilmesi için parçalayıcı bıçaklı pompalar kullanılmakta olup bu prosesi yönetmek için tecrübeli firmalarla çalışmak önemlidir.

Güç ve otomasyon sistemi parçalayıcı bıcaklı pompaların tıkanma ve diğer atıkları öğütme sırasında zorlanmasını kolaylıkla aşabilcek şekilde güç ve kontrol ünitesi dizayn edilerek tecrübeli bir ekip ile uygulanması gerekmektedir.